Golden Milk

Turmeric (česky kurkuma), ze kterého se Golden Milk vyrábí, je v Indii nazýván taky jako “spice of life” neboli koření života.